Cookies på Sofinans

Det er blevet nemmere at lave erhvervslån

Det er blevet nemmere at lave erhvervslån for landets mange virksomheder. Det er i hvert fald udmeldingen fra Nationalbanken, der melder om lempede vilkår til dansk erhverv.

En ny opgørelse for 2. kvartal 2014 fra Nationalbanken, viser nemlig at landets banker har haft mere lempelige krav og vilkår til deres erhvervskunder.

Det er bestemt en positiv tendens i perioder, hvor mange danske firmaer vil få glæde af mere kapital for at kunne vækste eller opretholde en fornuftig likviditet. 

 

Lempelige lånevilkår

Undersøgelsen fra Nationalbanken viser svar fra  kreditchefer i pengeinstitutter som Danske Bank, Nordea og andre store banker i Danmark.

Ud fra det har de kunnet se en klar tendens til, at lånevilkårene er blevet mere lempelige. I banksektoren er lempelige et populært udtryk for, at vilkårene/kravene til dig som kunde bliver mindre.

I dette tilfælde menes det at have været i form af mindre krav om sikkerhedsstillelse og i form af lavere priser på lånet. Alt sammen noget der vil styrke dine muligheder som virksomhed.

 

Hvad er årsagen?

Det er altid nærliggende at stille spørgsmål ved årsagen bag denne udvikling. Er det helt tilfældigt at det netop sker i 2. kvartal af 2014.

Der er ingen tvivl om at den danske økonomi er bedre end længe, men det er stadig med et privatforbrug der halter efter.

Når det er sagt er mange eksperter enige i, at resten af 2014 kan blive en god periode, hvor det vil gå mere fremad. At markedsudviklingen er positiv, bekræftes af de konstant stigende boligpriser. De er nu på niveau med priserne fra før Finakrisen.

Det er tankevækkende, men et positivt syn på virksomhedernes økonomiske muligheder fremadrettet og et privatforbrug der ser ud til at stige, kan begge være to centrale årsager.