Cookies på Sofinans

De økonomiske perspektiver for 2015

Året går på hæld og Sofinans har derfor set nærmere på de økonomiske perspektiver for 2015 i Danmark. Vi går et interessant år i møde, hvor opsvinget gerne skal begynde at indfinde sig.

Mange forventende at 2014 ville blive året, men det skib er sejlet nu og det er lang tid siden, at landets eksperter kom til den erkendelse. Se hvad du kan forvente af økonomiske perspektiver i 2015.

Nedjustering i vækstprognoser for BNP

De økonomiske prognoser for den danske vækst i BNP er en af de mest centrale faktorer, når man skal vurdere hvordan det går i Danmark.

Siden startede af året har der været flere nedjusteringer af BNP forventninger for både 2014 og 2015. Først var Vismændene ude med deres synspunkter og senest har Nykredit erklæret sig enige, da de har sænket deres forventninger til BNP-væksten.

Fra et niveau på 1,5 % i 2015 er forventningen nu kun på 1,1 %. Det står i kontrast til det forventede niveau i 2014, som Nykredit regner med bliver 0,5 %.

Så nok går vi med sikkerhed fra en negativ til en positiv vækst, men det sker langsomt. Markant langsommere end ventet. Der er da heller ikke tvivl om, at vi er langt bagefter nabolandene Sverige og Norge på det parameter. For allerede i 2014 vil de opnå en BNP-vækst på over 1 procent.

Inden billedet bliver alt for sort, så er vi langt fra det eneste europæiske land i vanskeligheder. Tyskland og Frankrig er to andre eksempler. Store handelsnationer der for alvor kan mærke finanskrisens afledte konsekvenser.

Beskæftigelsen er steget med 26.000 i 3. kvartal 2014

Hvorfor er det så at vi ikke oplever større vækst i BNP? Den primære årsag er forbruget, der ikke er højt nok og forklaringen er simpel. Der er mange ledige og danskerne har rigtig meget gæld. Så dem der har penge, er mere påpasselige med at bruge dem. Specielt belært af de konsekvenser Finanskrisen medførte for år tilbage.

Netop derfor er det ekstremt positivt at beskæftigelsen steg med 26.000 i 3. kvartal af 2014 ifølge Danmarks Statistik. Det viser nemlig at dansk erhvervsliv står langt stærkere, end det BNP væksten afspejler.

Så længe det går godt for de danske virksomheder, vil der komme flere i arbejde og så er det bare et spørgsmål om tid, før opsvinget sker i højere tempo.

Det stigende antal i beskæftigelsen er i fin tråd med at det er blevet nemmere at få erhvervslån, som vi tidligere har skrevet om på Sofinans. Det bekræfter tal fra Nationalbanken.

Opsummering

Tilbage står at 2014 er året hvor vi vender en negativ BNP-vækst til at være positiv. 2015 forventes at blive året hvor opsvinget starter, men eksperterne er enige om det bliver meget svagt.

Du skal derfor forvente at det først bliver i 2016 eller 2017, at vi for alvor er tilbage til de gode tider, før finanskrisen rasede. Forudsat at vi ikke bliver ramt af boligbobler eller øvrige hændelser.